Kyrkerör 1:1 på Vasagatan, Ranten

Mellan Vasagatan och Bangatan på Ranten, mindre än 500 m från Falköpings järnvägsstation, får man bygga flerbostadshus på 2 500 kvm av fastigheten Kyrkrör 1:1. Fastigheten ägs av Falköpings kommun.

Här kan man bygga 16 lägenheter i två-våningshus. Lägenheterna får fördelas i högst fyra huvudbyggnader. Den sammanlagda byggnadsarean på dessa får inte överstiga 1 800 kvm. Garagebyggnad får uppföras på 300 kvm BYA.

Plan

Plan finns i form av detaljplan från 1994 för Bangatan, delen Smedjegatan - S:t Sigfridsgatan. Hör av dig om du vill ta del av planen.

Karta

Här är karta över Kyrkerör 1:1.PDF (Öppnas i nytt fönster.)

Kalkyl

Här är en kalkyl över Kyrkerör 1:1.PDF (Öppnas i nytt fönster.) Observera att det inte tagits något beslut om köpeskillingen.