Områden med villatomter till salu i Torbjörntorp.

Områden med villatomter till salu i Torbjörntorp.

Vid Kattebergsvägen och Norra vägen i Torbjörntorp finns det 13 kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns till höger under "Blanketter och dokument". Mer uppgifter finns på nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta
Här är kartan över lediga tomter i Torbjörntorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Bilder
Här är bilder på lediga tomter i Torbjörntorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Planer
För tomterna vid Kattebergsvägen gäller detaljplan Torbjörntorp 10:2 m.fl. (Katteberget), Torbjörntorp som vann laga kraft 1989.

För tomten vid Norra vägen gäller byggnadsplan för Torbjörntorps samhälle, Berg 1:2 m.fl. som vann laga kraft 1979.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!

Räkneexempel
Här är ett räkneexempel för en tomt i Tortjörntorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF