Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Vid Haga-, Skaraborgsgatan och Piltagårds-, Vintervägen  i Stenstorp finns det 17 kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna på Vintervägen (Skattegården) är 210 000 kr och för övriga tomter 37,50 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns längst ner på sidan under "Relaterade länkar". Mer uppgifter finns på nedanstående kartor och i räkneexemplen.

Kartor
Här är kartan över lediga tomter i Stenstorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är bilder på lediga tomter på Skattegården (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Bilder
Här är bilder på den lediga tomten på Hagagatan (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är bilder på lediga tomter på Piltagårdsvägen (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är bilder på den lediga tomten på Skaraborgsgatan (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Plan
För tomterna på Skattegården (Vintervägen) gäller detaljplan för Stenstorp 2:74 m.fl, Stenstorps tätortPDF som vann laga kraft 2010 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Stenstorp").

För tomten vid Hagagatan gäller stadsplan för Stenstorps samhälle (norra samhällsdelen) som vann laga kraft 1961.

För tomterna vid Piltagårdsvägen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälle, Stenstorp Krackgården 4:8 m.fl. som vann laga kraft 1977.

För tomten vid Skaraborgsgatan gäller stadsplan för Stenstorps samhälle (östra samhällsdelen) som vann laga kraft 1963.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!

Räkneexempel
Här är ett räkneexempel för en tomt på Skattegården (Vintervägen), Stenstorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är ett räkneexempel för en tomt i Stenstorp utom Skattegården (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF