Vid Fornrörsvägen i Odensberg finns det två kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med kommunala villatomter till salu i Odensberg.

Områden med kommunala villatomter till salu i Odensberg.

Karta

Här är kartan över lediga tomter i OdensbergPDF

Bilder

Här är bilder på lediga tomter i OdensbergPDF

Plan

För tomterna gäller detaljplan för Valaberg 2:17 m.fl (Valabergsgatan — Fornrörsvägen), Odensberg som vann laga kraft 1988. Hör av dig om du vill titta på planen.

Räkneexempel

En tomt i OdensbergPDF