Områden med kommunala villatomter till salu i Kinnarp-Slutarp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kinnarp-Slutarp.

Vid Ödegårdsvägen i Kinnarp-Slutarp finns det sex kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns till höger under "Blanketter och dokument". Mer uppgifter finns på nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta
Här är kartan över lediga tomter i Kinnarp-Slutarp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Bilder
Här är bilder på lediga tomter i Kinnarp-Slutarp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Plan
För tomterna gäller byggnadsplan för Ödegården 1:66 m.fl, Kinnar-Slutarps samhälle som vann laga kraft 1984. Hör av dig om du vill titta på planen!

Räkneexempel
Här är ett räkneexempel för en tomt i Kinnarp-Slutarp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF