Områden med kommunala villatomter till salu i Kättilstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kättilstorp.

Vid Trädgårds- och Villagatan i Kättilstorp finns det fem kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns till höger under "Blanketter och dokument". Mer uppgifter finns på nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta
Här är kartan över lediga tomter i Kättilstorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Bilder
Här är bilder på lediga tomter i Kättilstorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Plan
För tomterna vid Trädgårdsgatan gäller byggnadsplan för Yllestad 1:39 m.fl, Kättilstorps samhälle som vann laga kraft 1980.

För tomterna vid Villagatan gäller byggnadsplan för Kättilstorps stationssamhälle i Yllestads socken som vann laga kraft 1956.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!

Räkneexempel
Här är ett räkneexempel för en tomt i Kättilstorp (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF