För tillfället finns inga färdiga villatomter till försäljning i Gudhem. Det finns ett planlagt område strax sydost om Gudhems skola som kan komma att öppnas om efterfrågan ökar.