Kommunala villatomter till salu i Floby

Områden med kommunala villatomter till salu i Floby

Vid Herrgårds-, Västorps-, Tingsgatan och Gullåkravägen i Floby finns det 14 kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 37,50 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Karta

Här är kartan över lediga tomter i FlobyPDF

Bilder

Här är bilder på lediga tomter på Herregårdsgatan/Västorpsgatan i FlobyPDF

Här är bilder på lediga tomter på Tingsgatan/Gullåkravägen i FlobyPDF

Planer

För tomterna vid Herregårdsgatan/Västorpsgatan gäller detaljplan för Hasselbackarna (Floby 8:7, 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 m.fl.)PDF, Floby detaljplan för Hasselbackarna vann laga kraft 1991.

För tomterna vid Tingsgatan/Gullåkravägen gäller stadsplan för kvarteret Hjorten m.fl. och stadsplan för kvarteret Bofinken, Floby samhällePDF vann laga kraft 1980.

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel för en tomt i FlobyPDF