Kommunala villatomter till salu, Vilhelmsro (B5), söder om Bangatan

Söder om Bangatan i stadsdelen Vilhelmsro finns några av de nyaste villatomterna i Falköping. Området, som består av två gator: Piano- och Fagottgatan, ligger knappt en kilometer från Falköpings centrum och ett stenkast från Ålleberg center, men ändå i utkanten av staden! Utbyggnaden har indelats i två etapper med sammanlagt 45 tomter. Den första etappen omfattar 29 tomter.

Storlek och pris
Storleken på  tomterna är 863 — 1 148 m2. Priset för tomterna är 275 kr/m2 och fastighetsbildningen kostar cirka 6 200 kr. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns under "Relaterade länkar". Mer uppgifter finns i nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta
Här är kartan över lediga tomter på Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Plan
För tomterna gäller detaljplan för del av Gamla Stan 2:26 (etappPDF 2)  som vann laga kraft 18 oktober 2012 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Falköping"). Planen tillåter friliggande hus och på vissa tomter par- eller kedjehus. Gemensamt för samtliga är att största tillåtna byggnadsarea är 260 m2. Tillåtet antal våningar varierar mellan en och två.

Fastighetsbildning
I bifogad förrättningsakt framgår tomternas mått och koordinater m.m.PDF

Räkneexempel
Här är ett räknexempel för den minsta tomten (Markasiten 2) på Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är ett räknexempel för den största tomten (Malakiten 2) på Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF