Kommunala villatomter till salu, Vilhelmsro (B4), norr om Bangatan

Vid Korint- och Sköttningsvägen i stadsdelen Vilhelmsro, Falköping finns det två kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 275 000 kr plus 125 kr per kvadratmeter över 800 kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning som uppgår till cirka 6 700 kr. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över småhustomter till salu som finns nedan under "Relaterade länkar". Mer uppgifter finns i nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta

Här är kartan över lediga tomter på Vilhelmsro, Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Plan

För tomterna gäller detaljplan för Gamla Stan 2:26 (etapp B4), Vilhelmsro, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2008 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Falköping").

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel för en tomt på Vilhelmsro (Pedagogen 1), Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF