Kommunala villatomter till salu, Brygghuset på Tåstorp

Brygghuset på Tåstorp

Brygghuset på Tåstorp kallas tomterna längs Solgatan. Området ligger knappt en kilometer från järnvägsstationen och ett stenkast från förskolan Junibacken. Området har ett fint läge med närhet till naturen på Fåraberget!

Storlek och pris

Av de åtta tomterna återstår en och den är 912 m². I dagsläget är denna tomt reserverad. Priset är 325 kr/m2. Utöver tomtpriset tillkommer kostnad för fastighetsbildningen, cirka 8 500 kr. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns nedan under "Blanketter och dokument". Mer uppgifter finns i nedanstående karta och i räkneexemplet.

Karta

Här är en karta över lediga tomter på Brygghuset på Tåstorp i FalköpingPDF

Plan

För tomterna gäller detaljplan för kvarteret Brygghuset m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vann laga kraft den 15 januari 2013. Planen tillåter friliggande hus. Största tillåtna byggnadsarea är 260 m2 varav garage/komplementbyggnad inte får uppta större yta än 60 m2. Tillåtet antal våningar är en. Gemensamt sophus kommer att uppföras vid korsningen Solgatan/Källegatan.

Fastighetsbildning

I bifogad förrättningsakt framgår tomternas mått och koordinater m.m.PDF Observera att tomterna är belastade med servitut och ledningsrätt.

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel för den minsta tomten (Stallet 6) på Brygghuset, TåstorpPDF

Här är ett räkneexempel för den näst största tomten (Brygghuset 5) på Brygghuset, TåstorpPDF