Kommunala villatomter till salu, Anneborg

I stadsdelen Anneborg i Falköping finns två områden med kommunala villatomter till försäljning.

  • Vid Kolbryggsgatan och Lokmästargatan finns det tre stycken villatomter, dessa tre är för närvarande reserverade.
  • Vid Snälltågsgatan finns det två kommunala villatomter. 

Köpeskillingen för tomterna är 50 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning som uppgår till mellan ca 8 400 - ca 11 000 kr.

Kartor

Här är kartan över lediga tomter på Anneborg, FalköpingPDF

Här är kartan över lediga tomter på SnälltågsgatanPDF

Planer

För tomterna vid Kolbryggs- och Lokmästargatan gäller detaljplan för Anneborg 1:1 m.fl., Anneborg, FalköpingPDF som vann laga kraft 1990.

För tomterna vid Snälltågsgatan gäller stadsplan för kvarteret Spoven m.m., Anneborg, Falköping och detaljplan för kvarteret Knipan (grupphem)PDF, Anneborg, Falköping som vann laga kraft 1983 respektive 1988.

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel för en tomt på Anneborg, FalköpingPDF