Kommande villatomter i Falköping

Vilhelmsro (B5) - Etapp 2

Iordningställandet av etapp 2 pågår. Gator och VA ska förberedas och tomter ska styckas av. Detta förväntas vara klart innan årsskiftet 2017/2018. Ett utskick till de som står i tomtkö kommer att göras när tomterna är redo att släppas. Plankarta för området finns under falkoping.se - Bygga, bo & miljö - Tomter och mark - Mark till enbostadshus - Falköping - Vilhelmsro (B5).

Fåraberget på Tåstorp

Under 2014 påbörjade vi planeringen av ett nytt område som kallas Fåraberget och ligger på Tåstorp i Falköping. Ett planprogram har genomförts. Hela Fåraberget kan komma att totalt omfatta upp emot 100 småhusvillatomter för friliggande enbostadshus.

Planläggningen av den första delen av området är klar. Den första planen omfattar delen där koloniområdet ligger idag. Planområdet kommer att avsättas till ett nytt demensboende. Detaljplaner för småhustomter pågår och förväntas bli klar under 2018. Efter detta ska gator och VA anläggas och tomterna styckas av. Tomterna planeras att släppas under första halvåret 2019.

Planarbetet kan du följa på kommunens hemsida (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Samhällsutveckling och planering", "Planprogram", "Fåraberget").

Kopparslagaren 14 (Ambjörngårdstomten) i Gamla Stan

Falköpings kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med JB Villan AB om köp av den s.k. Ambjörngårdstomten i Gamla Stan (Ambjörnsgatan, Hwassgatan, Gärdesgatan).

När området är iordningställt kommer företaget att sälja småhusvillatomter med enbostadshus. Försäljningen är planerad att inledas under slutet av 2017.

Detaljplanen för området finns på kommunens hemsida (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Samhällsutveckling och planering" , "Detaljplaner" och sedan "Falköping"). Titta efter "Detaljplan för Kopparslagaren 14".