Kommande villatomter i Falköping

Fåraberget på Tåstorp

Under 2014 påbörjade vi planeringen av ett nytt område som kallas Fåraberget och ligger på Tåstorp i Falköping. Ett planprogram har genomförts. Hela Fåraberget kan komma att totalt omfatta upp emot 100 småhusvillatomter för friliggande enbostadshus.

Planläggningen av den första delen av området är klar. Den första planen omfattar delen där det nya demensboendet byggs. Detaljplan för småhustomter pågår och förväntas bli klar under 2018. Efter detta ska gator och VA anläggas och tomterna styckas av. Tomterna planeras att släppas under första halvåret 2019.

Kopparslagaren 14 (Ambjörngårdstomten) i Gamla Stan

Falköpings kommun har tecknat ett marköverlåtelseavtal med JB Villan AB om köp av den s.k. Ambjörngårdstomten i Gamla Stan (Ambjörnsgatan, Hwassgatan, Gärdesgatan).

När området är iordningställt kommer företaget att sälja småhusvillatomter med enbostadshus. Försäljningen är planerad att inledas i mitten av år 2018.