Fiskerätt

Den rätt till fiske som Falköpings kommun innehar som fastighetsägare är fri, med undantag av kräftfiske, för den som bor i kommunen. Fiske får endast bedrivas från land med kast- eller metspö. Redskapsfiske (nät och burar m.m.) är inte tillåtet.