Kommunalt skyltprogram

Syftet med ett skyltprogram är att skapa tydliga riktlinjer för kommunal skyltning inom Falköpings kommun och stad. Det bidrar till en inbjudande och lättorienterad miljö som är trivsam för alla att vistas i.

Skyltprogrammet är tänkt att fungera som ett stöd vid planering och projektering av nya kommunala skyltar. Skyltningen ska vara tilltalande, enhetlig och följa den grafiska profilen för Falköpings kommun. Skyltprogrammet ska även vara ett stöd för successiv ersättning av befintliga kommunala skyltar.

De kommunala skyltar inom Falköpings kommun som omfattas av riktlinjerna i det här programmet kan delas in i följande grupper:
• Infartsskyltar
• Informationsskyltar
• Vägvisningsskyltar
• Anslagstavlor
• Verksamhetsskyltar

Dokument
Kommunalt skyltprogramPDF