Gestaltningsprogram för Floby och Stenstorp

Syftet med gestaltningsprogrammet är att utgöra underlag vid framtagande av nya detaljplaner för utveckling och ny utformning av de centrala delarna av Floby och Stenstorp.