Färgsättningsprogram

Färgsättningsprogrammet är riktat mot bebyggelsen kring gator och torg i Falköpings centrala delar, inklusive Gamla stan.

En naturlig följd av stadskärnans successiva utveckling är att byggnaderna varierar i såväl färg som form. Risken med stor variation i stadens färg- och formspråk är att staden upplevs som brokig av den som visas där. Tanken med ett färgsättningsprogram är att över tid skapa ett mer samspelt och därmed också mer inbjudande centrum. Färgsättningsprogramet skapar även möjligheter för att bevara kulturhistoriska värden, genom att förespråka tradiotinell färgsättning av äldre bebyggelse.

Dokument
FärgsättningsprogramPDF