Skyltprogram för centrala Falköping

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Skyltprogrammet är ett stöd för dig som söker bygglov för skyltning, då det ger riktlinjer för skyltarnas utformning i centrum. Syftet med riktlinjerna är att skyltningen ska bidra till en sammanhållen och inbjudande stadsmiljö.

Dokument
Skyltprogram för centrala FalköpingPDF