Gestaltningsprogram för Floby och Stenstorp

Syftet med gestaltningsprogrammet är att utgöra underlag vid framtagande av nya detaljplaner för utveckling och ny utformning av de centrala delarna av Floby och Stenstorp.

Dokument
Gestaltningsprogram för Floby och StenstorpPDF