Ryttarens torvströfabrik

Ryttarens torvströfabrik ligger omkring två mil sydost om Falköping, utmed järnvägen mellan Falköping och Nässjö. Området är ett småkuperat landskap mellan Falbygden och Tidandalen. Närmaste större samhälle är Kättilstorp.

Tiden kring sekelskiftet 1900 var en expansiv tid för den svenska industrin. Torvindustin tog fart på allvar, drygt hundra torvströfabriker startade vid denna tid, däribland Torfströaktiebolaget Ryttaren.

Torvströfabriken lades ned 1998. Fabriksanläggningen ägs idag av Föreningen Ryttarens Torvströfabrik, som driver och utvecklar fabriken som ett levande museum med visningsverksamhet. Föreningen väckte frågan om att byggnadsminnesförklara fabriken och 2012 beslutade Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Jönköpings län att Ryttarens torvströfabrik med torvbana blir byggnadsminne.

Byggnadsminnesdokumentation

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en skrift om torvströfabrikens historia, torvindustrin i Sverige och torv som råvara tagits fram. Rapporten finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument
Ryttarens torvströfabrikPDF