Plåtslagaren 38 m.fl.

Plåtslagaren 38 m.fl.

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Plåtslagaren 38 m.fl.(vid Nygatan i Gamla stan). Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 18 april 2017.

Detaljplanen syftar till att planlägga den befintliga parkeringsyta som idag är planändrad för enbostadshus, till 16-20 lägenheter i flera mindre byggnader. Kontor får också etableras i byggnaderna. Planen möjliggör också för handel i bottenplan i byggnader längs med Nygatan.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 1 - 23 september 2016, och ett samrådsmöte genomfördes den 12 september 2016. Granskning har genomförts mellan 1 -23 januari 2017. De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller granskningstiden har underrättas och fått tre veckor på sig att överklaga detaljplanen.