Lantmannen 7 m.fl.

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram en ny detaljplan för Falköpings mejeri, på fastigheten Lantmannen 7 m.fl.

Falköpings Mejeri har sedan lång tid en etablerad mejeriverksamhet på fastigheten Lantmannen 7 i Falköping. Verksamheten omfattar behandling och framställning av mjölkprodukter med tillverkning av mjölk, grädde, fermenterade mjölkprodukter (fil, crème fraiche) och ost. Syftet med den nya detaljplanen är att Falköpings mejeri ska kunna expandera sin verksamhet. Planen ska göra det möjligt att bygga nytt och bygga till inom området, samt möjliggöra för två nya angöringar (in- och utfart) i direkt anslutning till Bangatan.

 

Antagandehandlingar

PlankartaPDF
Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
MKB, MiljökonsekvensbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PM Trafik 2014-12-19. Structor ABPDF

PM Immissioner 2014-12-19. Structor ABPDF

Markteknisk undersökningsrapport 2014-12-19, Structor ABPDF
PM Geoteknik 2014-12-19, Structor ABPDF
PM Teknisk försörjning 2014-12-19, Structor ABPDF
PM Olycksrisker 2014-12-19, Structor ABPDF
Trafikflöde 2009 VecturaPDF
Trafikflödesmätningar 2014-11-11PDF
Trafikutredningar 2009, VecturaPDF