Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.)

Översiktsbild

Byggnadsnämnden har den 29 augusti 2017, § 99, beslutat om granskning för detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten m.fl.), inom Falköpings tätort.

Syftet är att planlägga området för livsmedelsförsäljning, handel med skrymmande varor, samt restaurang och drivmedelsförsäljning.

Samråd

-

Granskning

Granskningen följer det formella samrådet som ägde rum under tiden 2017-04-21 till 2017-
05-15.

Synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 15 maj 2017 till Byggnadsnämnden, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping, eller till stadsbyggnad@falkoping.se

 

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Granskningsmissiv
PDF
SamrådsredogörelsePDF
MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)PDF
Geoteknisk undersökningPDF
Markteknisk undersökningsrapportPDF
Hydrogeologisk undersökningPDF
DagvattenrapportPDF
RiskbedömningPDF
Arkeologisk undersökning 2006PDF
Arkeologisk undersökning 2007PDF
Arkeologisk undersökning 2009PDF