Pågående detaljplaner

På kommunens stadsbyggnadsavdelning pågår ett kontinuerligt arbete med detaljplaner. Här nedan kan du titta på aktuella planförslag och se vart i planprocessen de befinner sig. Du finner även detaljplaner som antagits de senaste åren.