Pågående detaljplaner

På kommunens stadsbyggnadsavdelning pågår ett kontinuerligt arbete med detaljplaner. Här nedan kan du titta på aktuella planförslag och se vart i planprocessen de befinner sig. Du finner även detaljplaner som antagits de senaste åren.

Byggnadsnämnden tar, på delegation från kommunfullmäktige, beslut om detaljplaner gällande samråd, granskning och antagande. Information om kommande sammanträden samt mötesprotokoll finner du på Byggnadsnämndens sida.

 

Pågående detaljplaner

 

Samråd

Rektorn 1 m.fl. (Vindängens skola)

Traversen 4, Falköpingöppnas i nytt fönster

 

Granskning


Detaljplaner antagna under 2017

Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.), Falköpingöppnas i nytt fönster

Upphävande av del av Friggeråker 25:8 (Marjarp), Falköping

Hassla 2:78, Kinnarp-Slutarp

Urd 1 (Förskolan Urd), Falköping

Plåtslagaren 38 m.fl, Falköpingöppnas i nytt fönster

 

Detaljplaner antagna under 2016

Tåstorp 7:7- Fåraberget etapp 1 (Demenscenter), Falköpingöppnas i nytt fönster

Geten 2 (Järnvägsgatan 40), Falköpingöppnas i nytt fönster

Friggeråker 25:8 (Marjarp etapp 2), Falköping

 

Detaljplaner antagna under 2015

Kopparslagaren 14, Gamla Stan, Falköping

Lantmannen 7 m.fl, (Falköpings mejeri), Falköping

Kv. Diamanten m.fl., Falköping (överklagad)

Slutarp 1:21 m.fl. (förskola), Slutarp

Yllestad 1:21 m.fl. (Gyllensvaans möbler), Kinnarp-Slutarp

Klockaren 1 och 2, Falköping

Smeden 13, Falköping

Kv. Megaliten m.fl. (tillägg), Falköpingöppnas i nytt fönster