FÖP Falköpings stad 2020

Hur ska Falköpings stad utvecklas mot 2020 och framåt? Var tänker kommunen till exempel att nya bostäder och verksamhetsområden ska tillkomma och hur ska trafik och grönstruktur utvecklas?

Den kommuntäckande översiktsplanen för Falköpings kommun 2008-2020 är en långsiktig vision för hela kommunens utveckling. Ett förslag till en fördjupning av översiktsplanen (FÖP), med fokus på Falköpings stad har därför tagits fram.

Dokument
FÖP Falköpings stad
PDF
MarkanvändningskartaPDF