Detaljplaner för Falköpings stad

En detaljplan reglerar hur marken den omfattar får bebyggas och användas. Här kan du studera de detaljplaner som antagits från och med 2006. Har du frågor kring detaljplaner som antagits före 2006 är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsavdelningen

Detaljplanerna är uppdelade efter vilken stadsdel de ligger i. Se karta över vilken stadsdel du bor i:

Karta över Falköping och alla stadsdelar utmarkerade

Anneborg

Ranten 1:8 m.fl. (föredetta lokstallarna)

Järnvägsändamål och friluftsområde
Antagen: 2014-02-24
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Anneborg 1:5

Industiområde
Antagen: 2007-05-24
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Anneborg 1:1

Bostäder och industri
Antagen: 1990-05-17
PlankartaPDF

Kv. Knipan, Anneborg

Bostäder och grupphem
Antagen: 1988-06-16
PlankartaPDF

Brogärdet

Tåstorp 7:7 m. fl. (Brogärdets industriområde)

Cirkulationsplats
Antagen: 2014-10-02
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Tåstorp 7:7 m. fl.

Brogärdets industiområde
Antagen: 2007-06-14
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Stetoskopet m. fl., Brogärdet

Industri
Antagen: 1990-06-14
Plankarta med planbeskrivningPDF

Brogärdets industriområde (Västra delen), Brogärdet

Industri
Antagen: 1990-06-14
Plankarta med planbeskrivningPDF

Dotorp

Åkervindan 11 m.fl, Dotorp

Bostäder
Antagen: 2007-12-20
Plankarta med planbeskrivningPDF

Gulsporren 20

Bostäder
Antagen: 2007-06-14
Plankarta med planbeskrivningPDF

Falevi

Falevi 5:1 (m.fl),Falköping

Industri
Antagen: 2015-01-26
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Fredriksberg

Kv. Blåsippan (del av), Fredriksberg

Bostäder
Antagen: 2012-04-25
Plankarta med planbeskrivningPDF

Yxan 1 och 2, Fredriksberg

Bostäder och kontor, värdefulla byggnader och område
Antagen: 2012-02-16
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Hammaren och Mejseln

Bostäder
Antagen: 2010-02-25
Plankarta med planbeskrivningPDF

Kv. Asagård, Fredriksberg

Medborgarhuset, Hotell och Kultur
Antagen: 2008-05-21
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Päronet, Fredriksberg

Ändring till parkering
Antagen 2006-03-16
Plankarta med planbeskrivningPDF

Gamla Stan

Kv. Klockaren 1-2, Centrum

Bostäder, Kontor och handel
Antagen: 2015-04-02
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Gästgivaren 8, Centrum

Bostäder, Kontor och Handel
Antagen: 2012-08-23
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Plåtslagaren (del av), Falköping

Bostäder
Antagen: 2011-09-01
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

​Kv. Plåtslagaren 19-20, Gamla Stan

Bostäder med Handel i bottenvåning
Antagen: 2005-08-18
PlankartaPDFPlanbeskrivningPDF

Kv. Kopparslagaren 14

Bostäder och mindre verksamheter
Antagen: 2015-09-28
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

(gäller ej se ny plan 2011) Kv. Plåtslagaren (del av), Gamla stan

Bostäder
Antagen: 2008-05-21
PlankartaPDF
   PlanbeskrivningPDF

Kv. Boktryckaren 15 m.fl., Gamla Stan

Handel, Kontor och Bostäder
Antagen: 2008-01-31
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Jättene

Kyrkerör

Del av Höder 5 (Kavlåsstugan)

Kavlåsstugan samt en liten del av Plantis.
Antagen: 2013-08-29
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Midgård, Falköping

Flerbostadshus och bensinmack
Antagen: 2010-09-09
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Norra Frode 10

Bostäder
Antagen: 2007-03-23
Plankarta med planbeskrivningPDF

Mösseberg

Bestorp 12:12 del av, (Mössebergs camping)

Friluftsområde
Antagen: 2014-05-22
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Mösseberg 49:10, Vidblicken

Bostäder, Ängsliden
Antagen: 2007-05-24
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Tingshögen 10 m.fl., Mösseberg

Bostäder
Antagen: 2004-01-22
Plankarta med planbeskrivningPDF

Norra Bestorp

Karlslund, Mösseberg

Bostäder
Antagen: 2000-06-29
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Ranliden

Grindvakten 1, Ranliden

Parkering vid resecentrum
Antagen: 2012-08-23
Plankarta med planbeskrivningPDF

Ranten

Kyrkerör 1:1​, Ranten

Bostäder, Handel, Industri, Gata
Antagen: 1994-08-29
PlankartaPDF

Södra Bestorp

Tåstorp

Kv. Traversen m fl, Falköpings tätort (Tillägg)

Industri. Tillägg till befintlig plan från 2002
Antagen: 2014-02-27
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF   Tillägg till planbestämmelsernaPDF

Kv. Brygghuset (m.fl.), Tåstorp

Nya småhustomter samt tillbyggnad av förskola
Antagen: 2012-11-15
PlankartaPDF  PlanbeskrivningPDF

(planen har ändrats se tillägg 2014) Kv. Traversen, Sikagården

Industi
Antagen: 2002-08-29
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Tåstorp 7:7 - Fåraberget etapp 1 (Demenscenter)

Vård
Antagen: 2016-10-18
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Vilhelmsberg

Kv. Ingenjören 3 m. fl., Åttagårdens industriområde

Handelsändamål
Antagen: 2009-04-23
Plankarta med planbeskrivningPDF

Vilhemsro

Prästgårdsgärde

Bostäder
Antagen: 2014-11-24
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Del av gamla stan 2:26 m. fl. (Hollenderg./Lönnerbladsg.)

Cirkulationsplats Hollendergatan/Lönnerbladsgatan (södra infarten).
Antagen: 2013-04-25
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Mäklaren m.fl.

Bostäder / reglera gatuanvändningen
Antagen: 2013-03-27
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Del av Gamla stan 2:26 (Etapp B5), Vilhelmsro

Småhustomter
Antagen: 2012-09-20
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Gamla stan 2:26, Vilhelmsro område B4

Bostäder
Antagen: 2008-01-31
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Bergkristallen, Vilhelmsro

Område för verksamheter
Antagen 2007-02-22
PlankartaPDF  PlanbeskrivningPDF

Stalaktiten och Flintan

Ållebergs center
Antagen 2006-11-16
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Biologen 2, Vilhelmsro

Ändring i detaljplan för tomt
Antagen 2006-09-21
Plankarta med planbeskrivningPDF

Kv. Diamanten m.fl.

Bostad, handel, Kontor
Antagen 2015-12-14
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Västertull

Kv. Lantmannen 7 m.fl. (Falköpings mejeri)

Industri och park.
Antagen: 2015-10-27
PlankartaPDFPlanbeskrivningPDF

Kv. Läkaren (södra delen), Centrum
Flerbostadshus och Vård. Tillägg till befintlig plan från 1990
Antagen: 2012-04-25
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Bryggaren

Församlingslokal och kontor
Antagen: 2010-12-16
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Läkaren 3

Busshållplats Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan
Antagen: 2010-03-25
Plankarta med planbeskrivningPDF

Fabrikören 12 och 17

"Haglundsfastigheten", bostäder, handel och kontor
Antagen: 2007-10-29
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Apotekaren 11

Äldreboende/vård
Antagen 2007-02-23
PlankartaPDF  PlanbekrivningPDF

Byggmästaren 21​

Bostäder, Handel och Hantverksändamål
Antagen: 1954-07-23
Plankarta PDFPlanbeskrivningPDF

Åttagården

Kräftan och Skorpionen

Handel och parkering
Antagen: 2008-09-18
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Östertull

Kv. Länsmannen, Östertull (tillägg)

Polishuset, förskola, gruppboende. Tillägg till befintlig plan från 2012
Antagen: 2013-04-25
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF   Tillägg till planbestämmelserPDF

Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen)

Gruppboende
Antagen: 2013-01-30
PlankartaPDF  PlanbeskrivningPDF 

(planen har ändrats se tillägg 2013) Kv. Länsmannen, Östertull

Polishuset, förskola
Antagen: 2012-02-16
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Smeden 13, Östertull

Handel, kontor och parkering
Antagen: 2015-06-16
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Övriga

Del av Bestorp 12:12, Mössebergs camping

Camping och friluftsområde
Antagen: 2014-05-22
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Fredriksberg 1:8 m.fl., Falköping

Motell Ålleberg, Service och handelsområde
Antagen: 2011-09-29
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Friggeråker 25:8 m.fl., Falköping

Marjarps logistikområde, industri
Antagen: 2011-03-28
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kv. Megaliten m.fl., Ållebergs center

Handelsändamål
Antagen: 2009-02-19
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Friggeråker 25:8 (del av), Brogärdets industiområde

Järnvägsport
Antagen: 2009-01-22
Plankarta med planbeskrivningPDF