Detaljplaner för Vartofta

En detaljplan reglerar hur marken den omfattar får bebyggas och användas. Här kan du studera de detaljplaner som antagits från och med 2006. Har du frågor kring detaljplaner som antagits före 2006 är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsavdelningen.

Yllestad 1:21 m.fl, (Gyllensvaans möbler)

Industri
Antagen 2015-05-19
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Saleby 14:10, Vartofta

Område för bostäder
Antagen 2007-08-30
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF