Detaljplaner för Kinnarp-Slutarp

En detaljplan reglerar hur marken den omfattar får bebyggas och användas. Här kan du studera de detaljplaner som antagits från och med 2006. Har du frågor kring detaljplaner som antagits före 2006 är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsavdelningen.

Slutarp 1:21 m.fl.

Skola, förskola
Antagen: 2015-10-27
PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Slutarp 1:61

Busshållplats
Antagen: 2014-03-26
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Kinneved 1:23 m.fl., Kinnarp-Slutarp

Ändring av busshållplats m.m.
Antagen 2008-06-16
Plankarta med planbeskrivningPDF

Slutarp 2:17

Område för småindustri m.m.
Antagen 2006-08-24
Plankarta med planbeskrivningPDF