Detaljplaner för Floby

En detaljplan reglerar hur marken den omfattar får bebyggas och användas. Här kan du studera de detaljplaner som antagits från och med 2006. Har du frågor kring detaljplaner som antagits före 2006 är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsavdelningen.

Kv. Domkraften (del av)

Industri (volvo)
Antagen 2012-06-18
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Floby 24:18 m.fl., Floby

Industri
Antagen 2011-01-28
Plankarta med planbeskrivningPDF

Kv Domkraften 1 m.fl., Floby

Område för industri
Antagen 2009-04-23
Plankarta med planbeskrivningPDF

Kv. Domkraften 1 m.fl., Floby (gäller ej)

Område för industri
Antagen 2008-06-16
Plankarta med planbeskrivningPDF

Hasselbackarna, Floby

Antagen 1991-06-13
PlankartaPDF

Kv. Bofinken, Floby

Antagen 1979-12-12
PlankartaPDF