Publicerad: 2017-06-15

Var placerar vi den nya högstadieskolan?

Conny Johansson

Ingvor Bergman


En ny högstadieskola ska byggas i Falköping. Det finns tre alternativ till skolans placering. De uppfyller kriterierna som ställts, men har olika för- och nackdelar. Nu efterlyser politikerna fler aspekter på alternativen, utöver de som redan finns. Medborgardialogen pågår 15 juni – 31 juli och du är välkommen att komplettera utredningen med nya infallsvinklar eller andra adekvata uppgifter som kan vara viktiga inför beslutet om placering!

– Vi vill gärna ha en dialog om placeringen och hoppas att många vill vara med och bidra med uppgifter, dvs. plus och minus om de tre alternativen, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson och Ingvor Bergman, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Var skolan placeras har stor betydelse för Falköpings utveckling och det ger oss en unik möjlighet att skapa positiva effekter för elever, lärare och kommunen som helhet.

Tre alternativ till placering

En arbetsgrupp har studerat 26 olika områden och av dessa återstår tre alternativ.

  • Kalkbrottet (Hollendergatan/Trädgårdsgatan)
  • Dotorp västra (mellan Folkets park och Dotorpsskolan)
  • Gymnasieområdet (konstgräsplanerna bredvid ishallen)

Kalkbrottet föreslås som huvudalternativ och de övriga två är alternativ i andra hand.

Var med och påverka!

Du kan lämna dina kompletteringar till utredningen direkt i kartan senast 31 juli..

Digital karta, utredningen och mer information om alternativen