Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-10-05

Samråd om Hassla 2:78, Kinnarp

Välkommen till samrådsmöte onsdag 26 oktober med information om förslag till detaljplan för fastigheten Hassla 2:78 i Kinnarp–Slutarp (gamla syfabriken). Du kan lämna synpunkter på planförslaget senast den 1 november 2016!

Lägenheter istället för industri

Förslaget till ny detaljplan medför att den gamla syfabriken kan användas för bostäder som vid behov kan anpassas till äldreboende. I dagsläget är fastigheten planlagd för småindustri.

Tid/plats för samrådsmöte

Onsdag 26 oktober kl. 18–19.30
Kinnarpsskolans matsal (Lokal Frökind), Tångavägen 1, Kinnarp

Planhandlingar för Hassla 2:78