Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-08

Ny chans att påverka Falköpings framtid!

Förslaget till den nya översiktsplanen finns endast i digital form. Planarkitekt Amelie Sandström ansvarar för planering och bearbetning av alla data i planen.

Nu tas nästa steg i processen för en ny översiktsplan. Synpunkter från vårens medborgardialog har sammanställts och nu finns ett planförslag tillgängligt för samråd. Alla får en ny chans att tycka till om vilka områden som ska bebyggas med bostäder, handel eller industri. Ska till exempel flygplatsen vara kvar eller ska den marken användas för annat? Var med och tyck till igen!

Den nya översiktsplanen ska ange visioner, mål och strategier för 2017–2030. Planen ska visa var nya bostäder, affärs- och industriområden ska byggas och var fritidsområden, parker, cykelvägar och gator ska anläggas.

 

Falköping först med översiktsplan i digital form

Förslaget till översiktsplan finns endast tillgänglig i digital form på kommunens webbplats. Falköping är en av de första kommunerna i landet som använder sig av digital teknik i arbetet med nya planer. Detsamma gör även Malmö och Jönköping.
– Vi har valt att digitalisera översiktsplanen eftersom det underlättar kommunikationen med medborgarna och informationen blir mer överskådlig och tillgänglig, förklarar stadsbyggnadschef Erna Pezic. En stor mängd text med fördjupad information finns inlagd i olika lager som kopplas till planen/kartan. Att hantera allt detta i en pappersprodukt hade fungerat mindre bra. I dag har de flesta en mobil eller dator, men den som inte har det är välkommen till biblioteken för att få hjälp av personalen.

Flera markområden är särskilt intressanta

I samtliga mindre tätorter (Stenstorp, Floby, Kinnarp-Slutarp, Åsarp, Vartofta, Gudhem, Torbjörntorp, Kättilstorp, Borgunda och Broddetorp) finns goda möjligheter till framtida utveckling när det gäller mark för bebyggelse.

I Falköpings stad pekas fyra markområden ut som är särskilt intressanta för bebyggelse av bostäder. Det gäller området runt Fåraberget, vid Sikagården, Lunnagården (sydväst om södra Bestorp) och markområdet som är beläget mellan McDonald's och Byggmax, väster om Agnestadssjön. Vad som ska hända med flygplatsen är också öppet för diskussion.

Värdefulla kulturmiljöer

Ett stort antal byggnader och miljöer som är värda att bevara, har dokumenterats och lagts in i översiktsplanen. Inventeringen har skett i flertalet kyrkbyar på landsbygden och stadsdelarna i Falköping. Det finns uppgifter om cirka 700 byggnader enbart i Falköpings stad.

Groddamm på Marjarp

Planen visar också en satsning på mer grönområden. Vid exempelvis Marjarp finns en stor dagvattendamm samt en mindre groddamm. Området håller på att utvecklas och kompletteras med alléträd, buskplanteringar, faunadepåer och stenmurar. Målet med området är att skapa en god miljö för grodor, ormar, fåglar och insekter.

Översiktsplanen 2017-2030

 

Stort antal synpunkter har bearbetats

Under våren fick stadsbyggnadsavdelningen in 450 synpunkter från kommunens medborgare. Dels från alla de möten som hölls runt om i kommunen, dels via webben. Under hösten har synpunkterna strukturerats, bearbetats och sammanställts i det förslag till ny översiktsplan som nu presenteras. Flest synpunkter har handlat om bostäder, tätt följt av handel/industri, grönområden och fritidsanläggningar.
– Nu hoppas vi på många synpunkter när vi tar nästa steg i processen, säger planarkitekten Amelie Sandström, som ansvarar för planeringen och bearbetningen av översiktsplanen.

Diagram som visar antalet inkomna synpunkterExcel

Välkommen till samrådsmöten!

Förslaget till ny översiktsplan finns tillgänglig för samråd under perioden 12 december 2016 – 12 mars 2017, dvs. tre månader. Du är varmt välkommen att delta i ett samrådsmöte om du vill veta mer om förslaget eller prata med ledande politiker och tjänstepersoner.

Onsdag 18 januari kl. 19–20.30

Ållebergsgymnasiet (aula 1), Fredriksbergsvägen 36, Falköping

Torsdag 26 januari kl. 18–20

Ållebergsgymnasiet (entréhallen), Fredriksbergsvägen 36, Falköping
Detta möte gäller främst flygplatsen framtida användningsområde

Onsdag 1 mars 18–19.30

Medborgarhuset (Margaretasalen), Medborgarplatsen 3, Falköping
Detta möte gäller främst framtidens bostäder och boendemiljöer

Lämna synpunkter senast 12 mars!

Välkommen med dina synpunkter skriftligen senast den 12 mars 2017. Det smidigaste sättet är om du lämnar dina synpunkter direkt i den digitala planen/kartan. Synpunkterna kan även skickas till Stadsbyggnadsavdelningen, 521 81 Falköping eller mejlas till stadsbyggnad@falkoping.se