Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-19

Nya avgifter för vatten och avlopp 2017

Avgiften för vatten och avlopp höjs från och med 1 januari 2017 för VA-abonnenter i Falköpings kommun. Höjningen omfattar de fasta årsavgifterna samt den rörliga avgiften (vattenpriset).

Preliminär fakturering sker 3 ggr/år. En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare för slutfaktura. Vattenförbrukningen bör regelbundet kontrolleras av fastighetsägaren varje månad.

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar det långsiktiga renoveringsarbetet av ledningsnätet.


Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inkl. moms

2,5 m³/tim

3 020 kr

6 m³/tim

10 570 kr

10 m³/tim

24 175 kr

15 m³/tim

54 390 kr

25 m³/tim

120 870 krDricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inkl. moms

Dricksvatten

9,10 kr/m³

Avlopp

13,65 kr/m³

Totalt för vatten och avlopp

22,75 kr/m³Dagvatten

Avgift/år inkl. moms

Helt 100-tal m² tomtyta

42,00 krLägenhet

Avgift/år inkl. moms

Avgift per lägenhet för bostadsfastighet
med fler än två lägenheter

322,75 kr


Viktig information

Dricksvattnet är ett livsmedel som är underkastat stränga kvalitetskrav och noggranna kontroller. Vårt dricksvatten uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav.

Vattnet vi levererar är mjukt. Det betyder att tvätten blir ren även när du använder tvättmedel sparsamt. Du kan alltså påverka miljön positivt.

För att avloppsslammet ska kunna återgå i det naturliga kretsloppet får det inte innehålla giftiga ämnen eller främmande föremål. Som abonnent har du ett stort ansvar för att avloppsvattnet inte tillförs skadliga ämnen. Vi måste tillsammans ta ansvar för att kretsloppet fungerar.

Kundtjänst

Kontakta oss om du har frågor kring ovanstående tjänster.
0515-88 52 70 · mån – tor kl. 7–16
kundtjanst.va@falkoping.se