Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-08-18

Granskning av Tåstorp 7:7 (Fåraberget)

Stadsbyggnadsavdelningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Tåstorp 7:7 – Fåraberget (demenscenter). Förslaget ska möjliggöra byggnation av ett demenscenter. Planen innebär också att området kan användas för andra typer av boende, till exempel äldreboende, boende för pensionärer eller boende med samhällsstöd. Nu befinner sig planförslaget i granskningsskedet och du kan lämna synpunkter senast 9 september 2016.