Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-05-26

Granskning av detaljplan för Geten 2

Stadsbyggnadsavdelningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Geten 2, som ligger mellan Järnvägsgatan och Sten Sturegatan. Förslaget ska möjliggöra en ombyggnad och tillbyggnad med flerbostadshus på fyra våningar. Nu befinner sig planförslaget i granskningsskedet och du kan lämna synpunkter senast 17 juni.