Publicerad: 2017-06-21

Detaljplan Urd 1 (Förskolan Urd) antagen

Detaljplanen för Urd 1 (Förskolan Urd) antogs av Byggnadsnämnden den 20 juni.