Kontaktuppgifter mät- och kartenheten

1:e mätningsingenjör
Mikael Carp
0515-88 51 64
mikael.carp@falkoping.se

Mätningsingenjör
Kristina Broberg
0515-88 51 71
kristina.broberg@falkoping.se

Mätningsingenjör
Johan Nilsson
0515-88 53 06
johan.nilsson@falkoping.se

Mätningsingenjör
David Johansson
0515-88 51 93
david.a.johansson@falkoping.se