Kartor

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks- och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas? Nu finns ett förslag framtaget för den nya översiktsplanen. Var med och tyck till om förslaget!

Falköpings översiktsplan

Läs mer om översiktsplanenöppnas i nytt fönster

Översiktsplan - Utställningsversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplan - Samrådsversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (OBS! Inte aktuell!)

Kartor för datorn

Kartor för datorn är anpassade att användas i en dator, de innehåller fler funktioner och lager.

  • Asfalt, Mark- och Grävtillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    Kartan visar Mark- och Grävtillstånd i Falköpings kommun, informationen uppdateras vart efter nya tillstånd tillkommer eller tas bort.
    Kartan visar även planerade asfaltsarbeten.
  • Hälsoslinganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    Alla kan gå Hälsoslingan, gammal som ung.

Manual för grundläggande funktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster