Kontaktuppgifter bygglovsenheten

Amelie Sandström
0515-88 51 61
amelie.sandstrom@falkoping.se

Jobbar med: Detaljplaner, fysisk planering, översiktsplan och gestaltning

Rilind Halitaj
0515-88 52 37
rilind.halitaj@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, förhandsbesked, eldstäder och OVK

Stefan Tiverman
0515-88 51 34
stefan.tiverman@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, marklov, tillsyn, vindkraft, ovårdade tomter och olovlig byggnation

Tobias Holmén
0515-88 52 06
tobias.holmen@falkoping.se

Jobbar med: Energideklaration, byggteknisk rådgivning och tekniskt samråd

Kristina Carlsson
0515-88 51 37
kristina.carlsson@falkoping.se

Jobbar med: Registrering av bygglov, ritningsarkiv och fakturering