Bygga nytt, ändra eller riva

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, glasa in altanen eller kanske installera en eldstad? På stadsbyggnadsavdelningen handlägger vi ditt byggärende.

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Enklare information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder, finns i Boverkets broschyr Får jag bygga?PDF