Räddningstjänsten

Blanketterna visas i PDF-format och öppnas i Adobe Reader. Samtliga e-blanketter kan fyllas i direkt på skärmen och sparas, helt eller delvis ifylld, som en fil på den lokala hårddisken. Övriga blanketter måste skrivas ut och fyllas i för hand.

Blankett som kräver underskrift
Observera att ifylld e-blankett som kräver underskrift ska skrivas ut, signeras och lämnas till berörd förvaltning eller skickas per post till den adress som står på blanketten. E-blankett som kräver underskrift kan alltså inte skickas digitalt med e-post.

Blankett som inte kräver underskrift
Blanketten kan skickas med e-post till den adress som står på blanketten.